עיתון ישראל היום

עדות ישועה: הפערים והסתירות

מניפולציות, שקרים והסרת אחריות -חקירתו הנגדית של מנכ"ל "וואלה!" לשעבר חושפת בסיס עובדתי לקוי בתיק 4000 ● "אני לא מלאך, רציתי לרצות את הבוס שלי"

יאיר אלטמן באולם ביהמ"ש

הסתיים הפרק הראשון בח קירה הנגדית של העד המר כזי בתיק הדגל של הפרקליטות, תיק ,4000 אילן ישועה.

העד, מנכ"ל "וואלה!" לשעבר, נחקר במשך שעות על ידי סנגו רו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן. בסיכומו של יום חקירתו המקצועית והיסודית של עו"ד חן, ההגנה זכתה בכמה נקודות חשובות. הראשונה שבהן קשורה לכך שישועה העיד על עצמו כי נהג במניפולטיביות, אמר דבר אחד והתכוון לאחר - זאת, כששוחח עם אלוביץ' ומקורבי ראש הממשלה, דבר העשוי להשפיע על מהימנותו.

דברים אלו עלו כשנחקר לגבי מס רונים ששלח לזאב רובינשטיין, מקו רב של בני הזוג נתניהו. באותן התכ תבויות החמיא לאשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, וכתב בין היתר כי הוא "לא מקנא במה שהיא עוברת. אין כאן 'ריספקט'. תחזק אותה". ישועה הודה כי לא התכוון לכך, ודבר זה לא נעלם מהשופטים, שהעירו על כך.

השופט משה בר עם: "אדוני אומר שאתה נוקט גישה מניפולטיבית. והאם זה מקיש גם על דברים אח רים שאתה אומר? מה שאתה אומר בעצם שמה שאתה כותב לרובינש טיין זה בצורה מניפולטיבית, ואנח נו צריכים להסתכל על התכתבויות שלך, שהן לא באמת מה שהתכוונת". ישועה: "כן. אתה צודק, אני לא מלאך. רציתי לרצות את הבוס שלי".

נקודה נוספת שעלתה בחקירה היא שישועה הוא בעל אג'נדה פו ליטית: ישועה סיפר כי שיתף את עובדיו בכך שהצביע עבור מועמד מפלגת העבודה דאז יצחק הרצוג, ולא פחות חשוב - שהוא בעל אג'נדה פרסונלית נגד נתניהו כשאמר כי הוא "הורס את מפעל הציונות", אמרה שלשאלתו של עו"ד חן, אמר שהוא מצדד בה גם כיום.

כמו כן, עו"ד חן הצליח להראות כי ישועה לא רק "עשה מה שאומרים לו", אלא גם יזם, פיתה, ניהל והוביל את הסיקור באתר "וואלה!" מול אלו ביץ' עצמו ומקורבי ראש הממשלה ולכן, במשתמע, אחראי לו. זאת לאחר שהעיד כיצד יזם ראיון מלטף עם שרה נתניהו, ראיון שבו תהיה לה בו שלי טה מוחלטת, דבר שאף לא התבקש לו. יצוין כי הראיון לא התקיים.

השופט משה בר עם: "אדוני אומר שאתה נוקט גישה מניפולטיבית. והאם זה מקיש גם על דברים אחרים שאתה אומר? ואנחנו צריכים להסתכל על התכתבויות שלך, שהן לא באמת מה שהתכוונת"

ישועה: "אז שיקרתי"

עוד העיד ישועה כיצד פנה מיוזמתו לכתבת המדינית של האתר כדי שתראיין את ראש הממשלה ראיון נוח ו"שלא תשאל אותו שא לות קשות".

עו"ד חן הטיח בישועה את תכלית החקירה הנגדית מולו: "אתה הבנאי של הפלטפורמה הזו. אתה לא השואב מים וחוטב העצים שמבקשים ממנו והוא רק נעתר. אתה יוזם, אתה מפתה אנשים, אתה מבצע מניפולציות. אתה מבצע את השיטה".

ולבסוף, ישועה הודה כי שיקר לכתב "העין השביעית" במהלך ראיון, דבר הפוגע באמינותו. אם שיקר אז, ייתכן כי עושה כך גם היום. עו"ד חן: "לעיתונאי אתה אומר שב'וואלה!' המנכ"ל הוא המו"ל והוא מחליט על העובדים באתר. זה נכון?" ישועה: "מה רצית שאני אגיד לו, שפיטרתי את טלי עובדיה כי לשאול יש סיבות אחרות?" עו"ד חן: "אז שי קרת לו?" ישועה: "אז שיקרתי לו".

לאחר שישועה הודה כי התערב בשיקולי עריכה בשל שיקולים מסח ריים או פוליטיים, עו"ד חן שאל אותו: "האם לגיטימי בעיניך שאתר חדשות צריך לשקול שיקולים עסקיים בכל הקשור לחדשות?" התשובה שקיבל מישועה: "בעולם אידיאלי לא, בחיים זה ככה עובד".

חדשות

he-il

2021-05-05T07:00:00.0000000Z

2021-05-05T07:00:00.0000000Z

https://digital-edition.israelhayom.co.il/article/281706912548029

Israel Hayom