שותף מתוך המהדורה 1/10/2013 Israel Hayom

הרב ד"ר שאול פרבר תשדיר פוגעני, בניגוד לרוח התורה

ב- 1974 עמדתי מול האו"ם, עם יותר ‭ 100-מ‬ אלף יהודים, וקראתי למשטר הקומוניסטי לשחרר את יהודי בריה"מ. ‭ 1988-ב‬ עמדתי בוושינגטון מול בית הקונגרס, עם רבע מיליון יהודים, וקראתי למשטר הרוסי להציל את אותם יהודים. כשישבתי מול תשדירי הבחירות, הבנתי שהמלחמה בעד יהודי בריה"מ לשעבר לא הסתיימה, ושהאויב עתה הוא לא משטר זר ועוין, אלא דווקא מבית, ממי שטוענת שהיא נלחמת למען החלשים - ש"ס.

הקמפיין הגזעני ורווי ההסתה כלפי הציבור הרוסי בכלל והמתגיירים בפרט מציג כלה תחת החופה, בעלת מבטא רוסי מוקצן, כמי שמתגיירת אקספרס באמצעות מכשיר פקס, בתרמית ‭ ")‬כוכבית גיור‭.("‬ ש"ס קוראת באמצעות התשדיר נגד גיורי בזק ממלכתיים ומציגה עצמה כמי ששומרת על קדושת עם ישראל.

הקושי במעקב אחר שורשיהם של יוצאי בריה"מ במש- טר הקומוניסטי, לצד מקרים רבים של נישואים בין יהודים ושאינם יהודים, מחייב רבים מיוצאי בריה"מ לעבור גיור, אף על פי שהגיעו ארצה מעצם היותם יהודים מכוח חוק השבות. בשנים האחרונות מוצף מרכז הסיוע שלנו בפניות מצד מתגיירים הנתקלים בקשיים מול שירותי הדת, לרבות אי ההכרה במתגיירי צה"ל, מדיניות הדלת הסגו- רה של ועדת חריגים לגיור נתינים זרים והערמת קשיים בלתי סבירים על הורים המבקשים לגייר ילדיהם.

אין שחר לטענות העולות מהתשדיר; הצגת הגיור כהליך בזק מקוממת, ויעידו על כך אלפי מתגיירים הנאלצים בכל יום להתמודד בסבך ביורוקרטי בלתי נסבל. מת- גיירים רבים חשים לעיתים שהמדינה, בהע- רימה קשיים בהליך הגיור, מפנה להם עורף, אף שרבים מהם גודלו כיהודים, שירתו בצבא והם בעלי זהות יהודית לכל דבר ועניין.

הצגת הליך הגיור כחובבני היא שקרית, שכן הגיורים בבתי הדין הממלכתיים לגיור נערכים על ידי דיינים יודעי ספר, ובראשם הרב הראשי לישראל, החתום על כל אישו- רי הגיור. באופן אירוני, ש"ס היא זו המופקדת על הנושא.

נוסף על הקשיים הכרוכים בתהליך, המתגיירים נאלצים כעת להתמודד גם עם הכפשת שמם בתעמולת הסתה שק- רית, המשפילה ומבזה אותם בשיח הציבורי. ולא רק מת- גיירים - אני חש פגוע בשם כל יוצאי בריה"מ, שעלו לארץ תוך כדי מימוש החזון הציוני ושתרומתם למדינה לא תסולא בפז. עולים אלו, שסבלו מאנטישמיות בארץ מוצאם, סובלים כעת מתשדיר שכל מטרתו למנוע את שילובם בחברה.

פסיקות בג"ץ חוזרות ומדגישות כי מדינה יהודית ודמו- קרטית אינה יכולה לסבול פגיעה בגרים. זה גם אינו עולה בקנה אחד עם התורה, אשר חוזרת ומצווה אותנו "וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים‭."‬

 בשם מיליוני היהודים שנלחמו במשטר הקומוניס- טי והביאו לנס הגדול של העלייה מבריה"מ - אני קורא למטה הבחירות של ש"ס להתנצל בפומבי לפני ציבור זה. כולנו אחים המה! ועוד משהו: אתם חושבים שהליך הגיור נגיש וידידותי מדי? הלוואי. לטעמנו, יש עוד מקום לשיפור.

הכותב הוא ראש עמותת עתים, המספקת סיוע והכוונה בשירותי הדת

ראה מאמר זה במהדורה האלקטרוית כאן