שותף מתוך המהדורה 6/12/2018 Israel Hayom

הבהרה מטעם מערכת  "ישראל היום":

בחודשים האחרונים התנהל בבית הדין לאתיקה מקצועית במועצת העיתונות הליך כנגד  כמה אמצעי תקשורת - "ישראל היום", "ידיעות אחרונות", ‭ ,"Ynet"‬ "בשבע", "מעריב" ו"ג'רוזלם פוסט" - בנוגע לאופן הצגת סקרים בתקשורת. עמדתו העקבית של עיתון  "ישראל היום" בסוגיה זו היא כי העיתון נוהג כשורה ובהתאם להוראות הדין בעניינים אלו ומקפיד על האופן שבו מוצגים סקרים ותוצאותיהם, ובכלל כך על הצגת הציבור הרלוונטי שלגביו נערך כל סקר לפי העניין.

מאז ומתמיד נהג העיתון בשקיפות מלאה בכל הנוגע להצגת סקרים ותוצאותיהם, ובמסגרת זו לצד כל סקר שפורסם הוצגו ופורסמו, באופן  ברור ומפורש, נתוני הסקר, גודל המדגם, אוכלוסיות המדגם וכו'.

מבין כל הנילונים שנגדם  הוגשה התלונה, עיתון "ישראל היום" הוא אמצעי התקשורת היחיד החבר במועצת העיתונות.

אף ש"ישראל היום" סבור כי דרישת פרסום ההחלטה צריכה לחול על כל אמצעי התקשורת, ומתוך הערכה למועצת העיתונות, פורסמה לעיל החלטת בית הדין של מועצת העיתונות ככתבה וכלשונה.

מערכת "ישראל היום"

ראה מאמר זה במהדורה האלקטרוית כאן