שותף מתוך המהדורה 2016-11-25 Israel Hayom

"מי שקורא לפתוח בחקירה הוא שחותר תחת שלטון החוק"

כך אמר היועץ המשפטי לממשלה בכנס המשפט בחיפה בהתייחסו לפרשת הצוללות › שרת המשפטים ביקרה את התערבות בית המשפט העליון בחוקיה של הכנסת

Picture
Picture

אביחי מנדלבליט

Picture

עו"ד דוד שמרון

היועץ המשפטי לממשלה,

אביחי מנדלבליט, התייחס א ת מ ו ל ב כ נ ס ה מ ש פ ט באוניברסיטת חיפה להחלטתו לפתוח בבדיקה משטרתית בפרשת כלי השיט. זמן קצר לאחר התייחסות זו הופסק הכנס באמצע, מאימת הלהבות שהגיעו גם לאוניברסיטה.

"החלטה זו התקבלה בעיקר בשל מידע שהגיע אלי אשר האמור בו שינה את התשתית הראייתית שעמדה בפניי עד אותה עת, באופן שהצדיק את בירור הטענות בכלי של בדיקה מקדמית, שבסיומה יוחלט אם יש מקום לפתוח בחקירה פלילית‭,"‬ אמר מנדלבליט.

מנדלבליט הדגיש כי לא יירתע ממעמד המעורבים בפרשה. "אין איש או מוסד שלטוני שהוא מעל החוק. מקום שבו נמצא חשד סביר לביצוע עבירה, יש לפתוח בחקירה פלילית‭."‬ יחד עם זאת הסביר מדוע אין מדובר בחקירה. "כל מי שקורא לפתיחה בחקירה, בהיעדר תשתית ראייתית מינימלית, הוא זה שחותר תחת העיקרון של שלטון החוק. הוא זה המבקש לעוות את המשפט, על מנת להשיג מטרות שהן זרות להליך הפלילי‭." ‬

גם שרת המשפטים איילת שקד התייחסה לעניינים שעל סדר היום ותקפה את המהפכה החוקתית שאיפשרה לבית המשפט העליון להתערב בחוקי הכנסת. "מאז (המהפכה החוקתית; י"א) ועד היום, בית המשפט העליון פוסל חוקים שאינם מתיישבים לטעמו עם חוקי היסוד. ואני שואלת, האם ההגדרה 'חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל' היא הגדרה מדידה? בוודאי שבמקרה כזה יש משמעות להשקפת עולם, והיא העומדת בבסיס ההחלטה שתתקבל‭."‬

 השרה המשיכה לבקר את בית המשפט העליון כשהתייחסה לנושא הסבירות שעלה לאחרונה בפרשת מינוי הרב אייל קרים לרב הראשי לצה"ל. "השקפת עולם באה לידי ביטוי באופן תדיר ובולט בעת שימוש בכלים אמורפיים, למשל בשסתום הסבירות. תחום לדוגמה, שבו היטשטשו הגבולות תוך פגיעה באינטרס הציבורי, הוא תחום המי- נויים‭."‬ לדבריה, "צריך לתת לרשות המבצעת לעשות את השיקולים. כשאנחנו עומדים למנות שופטים לבית המשפט העליון צריך לקחת בחשבון את המקצועיות של השופט, אבל גם את המטען הערכי שהוא נושא על גבו‭." ‬

ראה מאמר זה במהדורה האלקטרוית כאן