מבקר הליכוד נזף במנכ"ל:

"השימוש בכספי הליכוד  נגד סער - בניגוד לחוק"

Picture

מכתב המבקר

Picture

סער צילום: אנצ'ו גוש/ג'יני

תנועת הליכוד עשתה שימוש לא ראוי במשאביה, בכך שפרסמה סקרים והודעות דוברות נגד גדעון סער. כך קבע  מבקר התנועה, עו"ד שי גלילי, אשר אף נזף במנכ"ל המפלגה בעקבות המקרה.

במכתב מטעם המבקר שנשלח לפרקליטו של סער ואשר הגיע  ל"ישראל היום", מובהר כי סער צודק בטענותיו וכי אין לעשות שימוש בכלים האמורים לשרת  את המפלגה כנגד סער, שבעצמו,  כידוע, חבר במפלגה.

עו"ד גלילי הדגיש כי "הנהלת המפלגה וקופתה צריכות להישמר אובייקטיביות במחלוקות פנים-פוליטיות במפלגה".

המבקר מתייחס לפעילות דובר המפלגה לטובת רה"מ בנימין נתניהו ונגד סער ומדגיש כי "מתמודד לא ייהנה במישרין או בעקיפין בתעמולת הבחירות שלו מכל טובת הנאה שמקורה בכספי ציבור  או ברכש הציבור".

המבקר מוסיף במכתבו כי מנכ"ל המפלגה התחייב להוציא הנחיה ברורה לכלל עובדי המפלגה להימנע מכל התערבות או הזדהות עם מי מהמועמדים העתידיים בבחירות המקדימות הקרובות ולהימנע מלפעול לטובת כל  צד במסגרת סכסוך פנים-מפלגתי.

לדבריו, "כלל עובדי המפלגה יונחו שלא לפעול לטובת צד זה או אחר, לרבות בדרך של איסור עריכת סקרים לטובת מועמד עתידי כזה או אחר, או פרסום הודעות מטעם דובר המפלגה המשרתות  מועמד זה".

המבקר אף מוסיף כי "ככל שמי מעובדי המפלגה לא יקיים את תוכן ההנחיה האמורה, אנקוט ואפעל בכל  האמצעים שהחוק מעמיד לרשותי".