גיל קופפרברג

לכל גיל מסלול הפנסיה שלו

Picture

ייעוץ פיננסי

Picture

ייעוד הכספים משתנה עם הגיל צילום: ‭ GettyImages ‬

רובנו לא ממש מבינים מה ההבדל בין התוכניות הפנסיוניות השונות. מכיוון  שכך, אנחנו "בוחרים" בתוכנית לפי המלצת סוכן הביטוח הפנסיוני שנפגש איתנו אי-אז בתחילת הקריירה שלנו. אלא שתוכנית פנסיה, כמו בגד שלובשים, מתאימה למצב מסוים, ובוודאי שלא בנויה להישאר כפי שהיא לכל אורך החיים.

"מקדם תוחלת חיים"

שתי התוכניות הנפוצות לחיסכון לפנסיה הן קרן פנסיה וביטוח מנהלים. בשתיהן, שכירים מפקידים כספי תגמולים שלהם, וכן חלק נוסף של המעביד. נוסף על כך, המעביד מפריש כספי פיצויים במסלול השקעה כלשהו, ובגיל הפרישה חברת הביטוח תחלק  את הסכום שנצבר, על פירותיו, לפי  "מקדם תוחלת חיים" כלשהו ותספק למבוטחים קצבה חודשית לכל חייהם.

ככל שאנו מתקרבים לגיל הפרישה, הייעוד של כספים אלו שחסכנו משתנה. חשוב לטפל בכספי הפנסיה עוד לפני שנותנים אור ירוק לחברת הביטוח להתחיל לשלם לנו את הקצבה החודשית, מכיוון שברגע שחותמים על קצבה לא ניתן יותר לעשות שינויים וייתכן שבחתימה ויתרנו על עשרות ואף מאות אלפי שקלים לטובת חברת  הביטוח, או לטובת עמיתי קרן הפנסיה.

תוכניות הפנסיה הקלאסיות מציעות כיסויים ביטוחיים כמו כיסוי למקרה מוות, באמצעות מתן קצבה לשארים וכיסוי לאובדן כושר עבודה. לכן הן מתאימות לבעלי משפחות צעירים, אך הן הופכות ליקרות בגיל מבוגר יותר, ובכך שוחקות את הקצבה העתידית שנהיה זכאים לה בבוא היום.

בעבר, חוסכים רבים, בעיקר אלו  שגילם כיום ‭ 45‬ ומעלה, הופנו לתוכניות ביטוחי המנהלים. תוכניות אלו עד 2008 אפשרו לבחור בין מסלול קצבתי (קצבה חודשית בפנסיה) לבין מסלול הוני, המאפשר משיכת הכספים פטורים ממס רווח הון מגיל ‭ .60 ‬  אלא שמ-‭2008‬ המדינה לא אפשרה  להפקיד יותר למסלול הוני, ומ‭2009- ‬ כל הכספים החדשים שהופקדו הופנו למסלול קצבתי. אותן תוכניות אף נהנו ממקדם קצבה נמוך, יחסית למה  שמוצע כיום, מכיוון שעד ‭ 2012‬ היה ניתן לקבע את המקדם. המקדם הוא למעשה חישוב אקטוארי של חברות הביטוח, שאומר מה מספר החודשים שסביר להניח שהעמית יחיה לאחר  פרישתו מעבודה. מקדם נמוך אומר, שהקצבה החודשית שלנו תהיה גבוהה יותר. הסיבה לביטול קביעת המקדם נובע מעלייה בתוחלת החיים, עובדה שפוגעת ביכולת חברות הביטוח לעמוד בהתחייבויות העתידיות לעמיתים. למרות יתרונות אלו, דמי הניהול גבוהים יחסית לדמי הניהול של התוכניות המוצעות כיום בשוק.

לא תמיד כדאי למשוך

מה שרוב העמיתים אינם יודעים הוא שמקדם הקצבה הנמוך אינו חל על אותם כספים שהופקדו בעבר למסלול ההוני. לכן מומלץ לטפל באותם סכומים על ידי העברתם לתוכניות אחרות, כגון קופות גמל שדמי הניהול שלהן נמוכים יותר. עוד חשוב לבחון אם באמת אנו מתכוונים למשוך קצבה מחברת הביטוח. לעמיתים רבים יש תוכניות פנסיוניות נוספות שצפויות לספק קצבה, וכן מקורות הכנסה נוספים, כגון שכר דירה מנכסים  נדל"ניים וקצבאות מביטוח לאומי, והם מעוניינים לקבלם בסכום אחד. במקרה כזה, המקדם הופך להיות לא רלוונטי. מובן שגם בקרנות הפנסיה יש לעשות בדיקה, אם יש כוונה למשוך אותם כקצבה.

הכותב הוא יועץ עצמאי

לניהול פיננסי ופנסיוני