גיל קופפרברג

אג"ח נטול תשואה

Picture

תכנון פנסיוני

Picture

יש איגרות חוב רבות שמניבות תשואות נטו אפסיות, ואף שליליות

צילום: אי.פי

המלכוד של מנהלי ההשקעות ממשיך להחריף, ומתעצם כעת אף יותר לאחר החלטה ראשונה של בנק ישראל להעלות את הריבית במשק - לאחר שנים שבהן נשקה לאפס.

כבר יותר משנתיים סוחטים מנהלי ההשקעות את הלימון שנקרא שוק  האג"ח. אי-בהירות לגבי שינוי המגמה בריבית בנק ישראל ואינפלציה נמוכה הובילו את מנהלי ההשקעות בארץ להמשיך לתת משקל מלא לאיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בתיקי ההשקעות הפרטיים. החודש, כשבנק ישראל העלה את הריבית ל-%‭0.25 ‬ וסימן כי מגמה זו אף צפויה להימשך, נמצאים מנהלי ההשקעות בדילמה נוספת - שבכל דרך שיבחרו תגרור הפסד ללקוחותיהם.

לפני שנבין מהו אותו מלכוד שמנהלי התיקים נמצאים בו, יש לבחון את התשואות הנוכחיות. בחינת מדיניות ההשקעה של כמה בתי השקעות מעלה כי משך החיים הממוצע של איגרות החוב בתיק הלקוחות עומד  על ‭ 4.5-3.5‬ שנים בממוצע.

לא כלכלי

איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד לטווחים אלו נסחרות בתשואות  ברוטו של כמינוס ‭ 0.20%‬ עם צפי  אינפלציה של כ-%‭1.3‬ לשנה הקרובה, והן צפויות להניב ללקוחות רווח לפני מס, דמי ניהול ועמלות בנקים של  כ-%‭.1.1‬ כך שלמעשה, איגרות החוב הללו לא צפויות להניב כלל תשואה עבור לקוחותיהם בשנה הקרובה.

בד בבד, באג"ח הקונצרני המצב דומה למרות המרווח החיובי מהאג"ח הממשלתי, אך מכיוון שמדובר בתיקי השקעות של לקוחות פרטיים, יש להסתכל על "תשואה נטו לאחזקה", שבה נמצאות למעשה איגרות חוב רבות בתשואות נטו אפסיות ואף שליליות.

המלכוד למעשה מתעצם כאשר נבחנת האפשרות לבצע שינוי במבנה התיק, כלומר לממש חלק ניכר מאיגרות החוב ולהחליפן באיגרות חוב אטרקטיביות יותר, או אפילו להישאר בנזילות עד שתימצא אלטרנטיבה.

לשם הדוגמה, ניקח את איגרת החוב של בנק הפועלים "פועלים הנפקות טז". מדובר באיגרת חוב שקלית  עם משך חיים ממוצע של ‭ 3.16‬ שנים. איגרת החוב הזו נסחרת בתשואה ברוטו של כ-%‭,1.65‬ אבל תשואת הנטו המקוזז שלה (לאחר הפחתת מס רווחי  הון) עומדת על ‭ .0.65% ‬

בהתחשב בכך שהלקוח משלם  כ-%‭0.25‬ דמי שמירה שנתיים לבנק,  ביום המכירה ישלם עוד ‭ 0.1%‬ עמלת מכירה, ונוסף על כך דמי הניהול של  הגוף המנהל עומדים על כ-%‭- 1‬ ולמעשה, החזקת אותה איגרת חוב אינה כלכלית עבור הלקוח.

כדי להעצים את הדילמה נניח שמנהל התיק החליט לממש את איגרת החוב, וכי אותה איגרת חוב נרכשה עבור הלקוח לפני כשלוש שנים - יש להביא בחשבון את הרווח שנוצר מרווחי ההון שנוצרו בעקבות ירידת הריבית במשק. אותה איגרת חוב הניבה ללקוח כ-%‭.8.44 ‬

תשלום מס של ‭ 15%‬ (איגרת שקלית) יגרור ירידת ערך נוספת עבור הלקוח. המצב בעייתי יותר אם אותה איגרת חוב הוחזקה בחמש השנים האחרונות והניבה ללקוח על הנייר  (לפני מימוש) רווח של כ-%‭.28 ‬

כיום יש אלטרנטיבות עדיפות על ניהול תיק קלאסי, המאפשרות להתגבר על הסיטואציה הנוכחית.

אותם מכשירים מאפשרים אף להחליף את ההשקעה באיגרות החוב בהשקעות אלטרנטיביות, כגון השקעה בנכסים ריאליים, השקעה בפרויקטים סגורים ובאשראי עסקי, שלרוב הוא איכותי יותר, ואף ניתן בתשואות גבוהות יותר ממקבילו הסחיר.