גיל קופפרברג

השקעה קלאסית ולא אטרקטיבית

Picture

תכנון פנסיוני

Picture

האפיק שמורכב ממניות בארץ ובחו"ל מפיק יותר מזה של האג"ח צילום: אי.אף.פי

חגי תשרי עומדים לחלוף וכמו בכל שנה נשאלת השאלה במה כדאי להשקיע בשנה הקרובה.

כלי העזר העיקרי שיש לנו בבחינת השקעה הוא תשואות העבר של כל אפיק השקעה. עם זאת, תשואות העבר אינן משקפות לחלוטין את היכולות של אותו אפיק לספק תשואות דומות בעתיד, בפרט כאשר הוא מושפע משינויים מוניטריים, כגון העלאת ריבית מצד בנקים מרכזיים.

רוב אפיקי ההשקעה הקלאסיים משלבים רכיב של מניות ורכיב של איגרות חוב. חלקן איגרות חוב ממשלתיות וחלקן איגרות חוב של חברות  במשק בארץ ובחו"ל. הכלים המאפשרים לנו חשיפה לאותם אפיקים הם תעודות סל, קרנות נאמנות ואפשרות לניהול תיק אחזקות ישירות  באמצעות הייעוץ הבנקאי, ולחלופין, חברות לניהול תיקים.

נדרשות אלטרנטיבות

שני אפיקי השקעה נוספים העומדים לרשות המשקיעים נכנסים להגדרה של "השקעות  אלטרנטיביות", שאחת מהן היא קרנות אשראי צרכני שמספקות למעשה אשראי חלופי ללווים  ומספקות למשקיעים (המלווים) תשואה נאה על השקעתם. אפיק נוסף שרלוונטי להשקעה בכספים נזילים הוא השקעה בנדל"ן ישירות או  בעזרת קרנות השקעה בארץ, בארה"ב ובאזורים באירופה.

השוואה שנבחנה לקחה מבנה תיק השקעות  קלאסי, שמורכב מהשקעה בשיעור של כ-%‭30 ‬ במניות והיתר באיגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות. יכול להיות שתיק השקעות זה יוחזק באמצעות אחזקה ישירה בניירות ערך או תעודות סל וקרנות נאמנות, ואף ינוהל על ידי גוף השקעות אשר משתמש במכשירי השקעה אלו.

מבנה תיק ההשקעות הקלאסי רשם ביצועי חסר משמעותיים לעומת יתר מכשירי ההשקעה  שנבדקו ועלה בשיעור של כ-%‭3.5%-2.5‬ אשתקד. הסיבה לכך היא שבזמן שאפיק המניות, שמורכב  ממניות בארץ ובחו"ל, עלה בשיעור ממוצע של  כ-%‭- 12.5‬ איגרות החוב עלו בשיעור מינורי של  עד ‭ 1%‬ בלבד. לעומתן, קופות הגמל להשקעה ופוליסות ההשקעה רשמו תשואות שנעות בין ‭ 4.5%‬ ל-%‭.6.5‬ השקעה בנדל"ן מניב בחו"ל, בין שבהשקעה ישירה בנכסים או באמצעות קרן  המשקיעה בנדל"ן עבור עמיתיה, הניבה תשואות  מרשימות בשיעורים של ‭ ,10%-8%‬ לא כולל עליות ערך. השקעה בקרנות האשראי הצרכני  הניבו תשואות של ‭ 8%-6%‬ בשנה האחרונה.

הסיבה העיקרית לביצועי החסר של האפיק הקלאסי היא ביצועי החסר הלוקים בחסר של איגרות החוב. הריבית הנמוכה במשק ותחילתה של ציפייה להעלאת ריבית כבר בסוף השנה הקרובה יאתגרו את מנהלי  ההשקעות. מי שמצליחות להתגבר, לפחות חלקית, על בעיה זו הן קופות הגמל להשקעה ופוליסות ההשקעה של חברות הביטוח, אשר ביכולתן לשלב השקעות ריאליות במקום איגרות החוב. השקעות ריאליות תופסות יותר ויותר מקום בתיק ההשקעות של המשקיעים, מתוך הבנה שיש בהן תשואות אלטרנטיביות גבוהות יותר. היתרון השני והחשוב לא פחות, ניתוק מוחלט מהתנהגות השוק הסחיר, שבמשברים אף יודע להסב הפסדים לא קטנים.

ככל הנראה, בשנה הקרובה נמשיך לסבול מביצועי חסר של איגרות החוב ואף נחווה ירידות שערים, אם הריבית תעלה בשיעור  חד מהצפוי. לכן, ההשקעות האלטרנטיביות וההשקעות באמצעות מכשירי ההשקעה של הגופים הפיננסיים ייתנו מענה לאיגרות החוב.

* הכותב עוסק בתכנון פיננסי ופנסיוני עצמאי (בלתי תלוי)