פתרון לסולידיות שבאיגרות החוב

Picture

ייעוץ פנסיוני

גיל קופפרברג

Picture

קרנות השקעה לנדל"ן בחו"ל סיפקו תשואה שנתית ממוצעת של כ-%‭10 ‬

בחינת רמת הסיכון של השקעה נבחנת בדרך כלל בעזרת רמת החשיפה למניות. ואולם, בזמן ששוק המניות מפגין חוזקה  - שוק האג"ח דורך במקום וצפוי להציג ביצועי חסר ביחס לשנים קודמות.

כשבודקים את מבנה האחזקות בתיק החיסכון של הציבור, אפשר לראות שכשליש מהאחזקות מושקע במניות, כשליש באיגרות חוב ממשלתיות וכשליש באיגרות חוב קונצרניות. מודל זה ליווה ושירת אותנו בצורה טובה בעשור האחרון, כל עוד חווינו הורדות ריבית  של הבנקים המרכזיים בעולם. בד בבד, לתוכנית המוניטרית של הבנקים המרכזיים בארה"ב ובאירופה, שבעיקרה רכישת איגרות חוב ממשלתיות, היתה  תרומה חיובית לאג"ח. זאת כדי לשמור על רמות ריבית נמוכות במטרה לעודד את צמיחת הכלכלה.

אך היום המצב שונה. קצב הצמיחה בארה"ב ובישראל מתחזק ועבר את  ה-%4 ברבעון האחרון, וגם האינפלציה  הרימה את הראש (‭1.3%‬) ונכנסה לטווח היעד של בנק ישראל שעומד על ‭ 3%-1%‬ לשנה. מגמה זו הביאה לעליית  הריבית בארה"ב לרמה של ‭ ,2%‬ שצפויה להמשיך לעלות גם בשנה הקרובה. מגמה זו, לדברי נגידת בנק ישראל קרנית פלוג, צפויה להביא לתחילת עליית ריבית בישראל כבר ברבעון הקרוב.

אם בוחנים את ביצועי מדדי האג"ח מתחילת השנה, אפשר לראות דריכה  מוחלטת במקום. מדד אג"ח כללי שמורכב מאיגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות עלה ב-%‭0.3‬ בלבד, בעוד בארבע השנים האחרונות סיפק תשואה שנתית  ממוצעת של כ-%3 לשנה.

הרכיב אינו מגן

לעליית הריבית בישראל צפויה השפעה שלילית על מחירי איגרות החוב. מספיק לחזות בהשפעות עליית הריבית בארה"ב על שוק איגרות החוב המקומי כדי להבין שעליית הריבית  תגרור הפסדי הון. תשואת האג"ח  האמריקני ל-‭10‬ שנים צמחה בכ-%‭17 ‬ בשנה האחרונה. לגופים המוסדיים המנהלים את חסכונותינו וגם למשקיע הפרטי קיימים מכשירי השקעה שיכולים לתת מענה ועדיין מוגדרים תחת  הגדרת "רכיב סולידי", אבל אפשר לראות שאף שרכיב זה צומח בתיק הנכסים של הציבור, הוא עדיין רחוק מלתת הגנה משמעותית מפני עליות הריבית הצפויות.

לאפיקי ההשקעה האלטרנטיביים אין קורלציה לשוק הסחיר ולכן מהווים חלופה ראויה ברוח התקופה. אחד מאפיקי ההשקעה שהפכו לפופולריים בשנתיים האחרונות הוא קרנות האשראי, שחלקן אף פועל בפיקוח של הממונה על שוק ההון והביטוח ותחת  בקרה של משרדי רו"ח מובילים.

קרנות האשראי הללו למעשה קמו כתחרות לאשראי הבנקאי ומאפשרות ללווים לקבל הלוואה בריבית אטרקטיבית בלי לפגוע במסגרות האשראי הבנקאיות שלהם. לרוב מדובר בהלוואות קטנות של עשרות אלפי שקלים הניתנות לאחר תהליך חיתומי קפדני. קרנות האשראי אף מאפשרות לבחור במסלול בטוחות מלא. אם בוחנים את התשואה שהמשקיעים קיבלו באפיק זה, אפשר לראות שהיא עומדת על  כ-%‭5.5‬ לשנה, תשואה משמעותית  טובה יותר משוק האג"ח המקומי.

קיימות קרנות אשראי רבות הפועלות בארץ והן פועלות למתן אשראי  צרכני מקומי ואף בארה"ב.

בד בבד, קיימות קרנות השקעה שמספקות אשראי למימון תוכניות  נדל"ן בארץ ובחו"ל. אותן קרנות מנוהלות על ידי אנשי מקצוע יוצאי  חברות נדל"ן ולהם מומחיות רבה.

קרנות אלו מקצות אשראי להוצאת  תוכניות תמ"א ‭ ,35‬ פינוי-בינוי והשבחת נכסים בארץ ובחו"ל. קרנות אלו סיפקו למשקעים שלהם תשואה שנתית ממוצעת של כ-%‭10‬ לשנה.

רכיב ההשקעה החלופי צומח בקצב גבוה אך עדיין רחוק מלתפוס מקום משמעותי בתיק ההשקעות של הציבור.