תכנון פנסיוני

סיכון תלוי גיל: להקדים רפואה למכה

Picture

גיל קופפרברג

Picture

רמת החשיפה לרכיב המנייתי שונה בכל קבוצת גיל צילום: יהושע יוסף

שנתיים וחצי חלפו מאז כניסתו של המודל הצ'יליאני ואפשר לראות שלא כל גופי ההשקעות פירשו את כוונת האוצר המקורית. הרעיון הכלכלי של מודל  זה, שתוכנן ויושם לראשונה בצ'ילה בשנות ה-‭,80 ‬ מיישם את ההבנה שככל שגיל החוסך צעיר יותר, כך יש לשלב רכיבי השקעה בעלי סיכון גבוה  יותר, וככל שגיל המשקיע עולה, כך יש להקטין את רכיבי הסיכון כדי ליצור ודאות רגע לפני הכניסה לגיל הפנסיה.

אם בוחנים היום את המודל, שבנוי משלושה מסלולי השקעה תלויי גיל, אפשר לראות שרמת החשיפה לרכיב המנייתי אכן שונה בכל קבוצת  גיל - מרמות חשיפה של כ-%‭43‬ בקבוצת גיל של  עד גיל ‭ 50‬ ועד חשיפה מנייתית של כ-%‭20%-15 ‬  בקבוצת גיל לבני ‭ 60‬ ומעלה. ואולם, מגל הירידות שחווינו בשנת 2008 למדנו שרכיב המניות אינו רכיב הסיכון היחיד באפיק ההשקעה, ואף לשיעור החשיפה להשקעה באג"ח קונצרניות יש השפעה שעלולה להסב הפסד לא מבוטל בגל הירידות הבא.

בתי ההשקעות נטשו את האג"ח

ממדיניות ההשקעה של גופי ההשקעה השונים אנו למדים שלא כולם מבינים את המשמעות של  אחוז חשיפה גבוה לאג"ח קונצרניות, במיוחד בקבוצת הגיל השלישי.

נקודה נוספת רלוונטית מאוד בתקופה הנוכחית היא העובדה שרמת התשואות באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות נמוכה מאוד היסטורית ואינה מפצה מספיק על רמת הסיכון  העסקית של מנפיקי האג"ח.

בד בבד, העובדה שצפויות עליות ריבית שיגררו הפסדי הון תקופתיים צריכה לגרום למנהלי ההשקעות להבין שיש להקטין חשיפה זו ולהחליפה באלטרנטיבות השקעה שצפויות לבטל את השפעת מגמה זו.

בתי השקעות, ובעיקר חברות הביטוח, זיהו את המגמה הצפויה בריבית ובחרו להחליף רכיבי  אג"ח, ובעיקר אג"ח קונצרניות, בהשקעה ברכיבי השקעה שאינם סחירים בבורסה כגון השקעה בנכסים מניבים והשקעה בתשתיות ובאשראי לא סחיר, ובכך נטרלו את ההשפעה המיידית של עליית ריבית עתידית.

בבחינת קבוצת הגיל השלישית, שמושקעת במודל לבני ‭ 60‬ ומעלה, רואים שכמעט  כל הגופים בחרו להיחשף לכ-%‭20%-15‬ רכיב מניות, אבל יש שונות משמעותית בחשיפה  לאג"ח קונצרניות.

מהבאה בחשבון של הרכיב הקונצרני וסכימה עם הרכיב המנייתי, אפשר לראות שהפערים משמעותיים מאוד מרמת חשיפה לסיכון משולבת של כ-%‭30‬ בחברות כגון הראל, אלטשולר  שחם ומיטב דרך חשיפה של כ-%‭50‬ בחברות כגון אנליסט, מנורה ואקסלנס ועד חשיפה מוגדלת של כ-%‭63‬ במגדל ובכלל.

כדאי גם לבחון את העובדה שחוסכים רבים בגילי 60 ומעלה בוחרים לנצל את הריבית הנמוכה שניתנת על לקיחת הלוואה על חשבון החיסכון הפנסיוני שצברו ולהשקיעה בנדל"ן מקומי ואף מעבר לים. ציפייתם היא שרכיבי הסיכון הנמוכים ימנעו מצב שבו השווי של החיסכון הפנסיוני לא יירד מתחת לגובה ההלוואה.

במסלולי הגיל האחרים יש פערים, אולם ללא ספק בקבוצת הגיל השלישי יש לבצע חשיבה נוספת בנוגע לאותם גופים שבחרו לחשוף את העמיתים לרכיבי סיכון גבוהים יותר ולהתאימם לרוח התקופה.

הכותב עוסק בתכנון פיננסי ופנסיוני עצמאי (בלתי תלוי)